Helenistično

Helenistične karte horoskopa.

Horoskop, zahodni, helenistični, horoskopski grafikoni, simbol 'I' z besedami holografsko (Degro). Grafikon se nahaja na začetku grafikona z dvema točkama navzdol, prvo piko navzgor in četrto piko navzdol.